ToDoリストのログ

個人設定

操作 レベル ログ
カテゴリーの追加 情報 [create] category (cid:**, title:**)
カテゴリー削除 情報 [delete] category (cid:**)
プロパティー 意味 備考
cid カテゴリーID  
title カテゴリー名  

ユーザー操作

操作 レベル ログ
ToDoの追加 情報 [create] todo (tid:**, cid:**, title:**)
ToDoの変更 情報 [modify] todo (tid:**, cid:**, title:**)
ToDoの削除 情報 [delete] todo (tid:**)
ToDoの完了 情報 [finish] todo (tid:**)
プロパティー 意味 備考
cid カテゴリーID  
tid ToDoのID  
title ToDo名